Feminina och maskulina energier

»Sanningen är i stället att båda krafterna finns inom allt levande och när de är i balans kan stora saker ske.«

Det vi eftersträvar är en balans mellan det aktiva och det inaktiva. Mellan det rörliga och det som är stilla. Vi behöver vara i balans i allt vi gör, långsiktigt såväl som kortsiktigt. Vi benämner dessa två energier maskulin respektive feminin energi. Det har inget att göra med män och kvinnor utan beskriver två olika rörelser som all balans är uppbyggd av. Att de heter just feminina och maskulina energier har i sig orsakat en del förvirring i vårt behov av att gruppera och sätta former kring vad det innebär att vara man respektive kvinna.

Missuppfattningen har gjort att vi ser den ideala mannen som kraftfull och aktiv och den ideala kvinnan som mjuk och inkännande. Sanningen är i stället att båda krafterna finns inom allt levande och när de är i balans kan stora saker ske.

Vi kan finna dessa rörelser i såväl stort som smått och vi kan framför allt finna dem i oss själva. Den maskulina energin är aktiv, kreativ och strukturerad. Den får oss att göra saker. Inte bara fantastiska stordåd och spännande kreativa projekt utan den får oss att gå upp ur sängen, att laga mat och att äta. Den maskulina energin gör att vi kan röra oss i den yttre världen.

Den feminina energin äger förmågan att lyssna inåt, bortom det självklara, att vara stilla. Det är den feminina energin som gör oss empatiska och lyhörda. Den feminina energin kräver stillhet och tystnad. Den ger en rörelse tillbaka in i ursprunget och den har även förmågan att stanna där. I denna stillhet föds både kreativitet och modet att skrida till verket.

Samspelet mellan de två energierna kommer när idén har fötts, där djupt inom oss. För att det ska leda till något behöver vi agera. Vi behöver använda vår maskulina energi till att skapa förutsättningar för att idén ska kunna blomstra eller för att vi ska kunna agera på den intuitiva information som vi med hjälp av den feminina energin har fångat upp.

YIN OCH YANG

Denna balans, som så vackert symboliseras av det för de flesta kända yin och yang-tecknet, är livsviktig. Den är grunden för ett gott liv. För mycket av det ena eller andra skapar kaos och motverkar framgång och överflöd.

Kortet för maskulin energi har i Lees kortlek den svarta delen av yin och yang-tecknet som symbol. Den del som symboliserar det feminina. På kortet är den omgiven av en vit bakgrund, vilket är samma färg som den maskulina delen av tecknet har. Det visar dels på vikten av att låta den feminina delen vara centrum för all aktivitet, dels hur den maskulina energin ska skapa utrymme för den feminina att verka i lugn och ro.

På kortet för feminin energi är det tvärtom. Där omsluter den svarta, outgrundliga, magiska färgen den vita delen av tecknet – för att visa hur omhållen och skyddad det maskulina är när den agerar utifrån det feminina. Det vill säga utifrån en lyhördhet för våra behov och kontakt med vårt ursprung.

SKAPELSEPROCSESSEN

Dessa två energier finns alltså inom allt levande. Vi kan dra denna tanke så långt tillbaka som till själva skapelsen. Tänk ett tomrum som rymmer en energi med förmågan att vara stilla. Efter ett tag blir energin medveten om sig själv och nyfikenheten föds. Hur ska jag kunna förstå mer om tillvaron? Energin som tidigare bara var stilla delar sig och frigör en del som blir motsatsen, den blir aktiv och undersökande. För att förstå mer om sig själv, för att få något att spegla sig i – i motsats till tomrummet – börjar skapandet.

Vi fungerar precis likadant. Inom oss finns vårt medvetande och med hjälp av den feminina energin kan vi lyssna på det. Vi kan så att säga återgå till källan genom att använda den feminina energin. Eftersom det är en rörelse, i det här fallet inåt, så innebär det att vi går utifrån och in.

Vi tar alltså med oss den kunskap som det yttre livet ger oss, som till exempel händelser och relationer. I stillhet betraktar vi dessa erfarenheter tills de byter skepnad och ger oss ett nytt perspektiv och en ny vision. Det vi lärt oss där djupt inom oss använder vi sedan som utgångspunkt för den maskulina energin och med dess hjälp skapar vi de förändringar som passar oss bäst. Gör vi aldrig resan inåt vet vi inte vad just vi behöver. 

ETT MAGNIFIKT SAMMARBETE

Den feminina energin är alltså budbäraren som tar information tillbaka in för att smältas och omformas. Den feminina energin har förmåga att använda sin kraft till att stilla vänta tills det är dags att agera, utan att försöka kontrollera eller styra upp. Precis som när ett äpple släpper taget från trädet, helt av sig själv och exakt när det är dags, vet sedan den maskulina energin när det är dags att ta över. Med ny information ger den sig då ut för att agera, skapa och strukturera sådant som den feminina energin kan observera och ta med sig in igen. Ett magnifikt och fullständigt magiskt samarbete. Allt för att förstå mer om oss själva.

Detta är grunden i de båda energiernas rörelse och väsentligt för oss att förstå i det dagliga livet. När vi har balans mellan de båda är det lätt att leva.

REFLEKTIONSFRÅGOR

1. Om du sitter alldeles stilla och tar några djupa andetag för att landa inom dig, kan du undersöka hur den maskulina energin känns genom att fokusera på din högra sida, och den feminina på den vänstra. Värdera inte utan bara notera. Gör dig bekant med hur dessa energier rör sig inom dig. Om du känner dig väldigt stel och stum på en sida, så flytta fokus till den andra och stanna där en stund. prova sedan igen. Du ger dig själv ett fantastiskt helande med denna enkla övning.

2. Vad är dina tankar kring hur nedvärderad den feminina energin har varit – och är– under de senaste tusentals åren? Om du på djupet förstår hur viktig den är för allas vår överlevnad, vad säger det dig om vår samtid? Läs gärna igen om patriarkatet påverkan från steg 1. Dela om du vill dina tankar i vår FB-grupp.

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen