Samtal om rytm

»Genom att göra övningen daglig balans tillsammans ger det klienten en fanstastisk och värdefull insikt.«

Detta samtal handlar om att hitta sin balans och att fundera över hur vi lever våra liv. Ibland kanske långt bort ifrån en naturlig rytm i förhållande till Moder Jord och våra kroppars önskan. Vi tittar också på varför vi har hamnat i obalans, både i historien och här och nu. 

När du efter tidigare inlägg och övningar fått fundera över detta kanske det har satt igång nya tankar och ändrat ditt sätt att se på hur livet bör levas.

Ett vackert steg ur många synvinklar tycker jag. Både befriande och ibland lite sorgligt med tanke på hur tiden och utvecklingen i samhället inte alltid gått åt rätt håll. Så för att väcka din klients nyfikenhet och känsla kring detta är det bra att själv ha tagit sig en riktig funderare på naturens rytm, månens påverkan och hur den egna balansen i vardagen ser ut för dig. Målet är att få din klient att förstå hur viktig balansen är, och genom att ta tillvara gammal och klok kunskap blir det lättare att hitta sin egen.

SAMTALET

Här finns så mycket praktiskt att samtala kring. Dels genom att du berättar om månen, dess cykler och påverkan på människan och hur man på ett enkelt men spännande sätt kan förstå mer om sig själv och hur man kan lägga upp sitt liv. Men också hur du presenterar naturen och dess skiftningar och samtal kring hur dessa påverkar, och hur man genom att anamma denna gamla klokskap kan få en helt annan syn på aktivitet och vila även i vår tid.

Att bli medveten om att två så vanliga inslag i livet kan påverka oss människor så mycket blir en stor ögonöppnare för många. Genom att gå igenom måncirkeln med din klient kan jag också lova dig att hon kommer att få många aha upplevelser.

En annan stor djup kunskap som jag märker tas emot väldigt fint är när vi förklarar skillnaden mellan feminin och maskulin energi och varför vi behöver båda. Här är det jätteviktigt att du som coach är väl förtrogen med denna kunskap och själv använder dig av i din vardag. 

Genom att låta klienten reflektera över vilken av dessa energier som är mest aktiv idag, och att göra övningen daglig balans tillsammans ger klienten en fantastisk och värdefull insikt. 

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen