Grundutbildning Coach

»Den andliga dimensionen ger samtalen en djupare mening.«

Att vara coach är något som jag (Sanne) verkligen brinner för. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag på olika sätt arbetat med samtal, men att vara Andlig Coach är nog ändå det absolut roligaste. Att möta en människa som blivit nyfiken på ett nytt sätt att leva och som har en vilja att utforska sin andlighet, är för mig oerhört inspirerande och glädjerikt och den andliga dimensionen ger samtalen en djupare mening.

FÖRSTA MÖTET.
Det är alltid lika spännande och förväntansfullt att få träffa sin klient första gången. Eftersom jag vet att det första samtalet kan kännas nervöst lägger jag stort fokus på att klienten ska känna sig trygg och välkommen när den kommer. Det första mötet och intrycket lägger då grunden för det kommande samarbetet. Att småprata en liten stund, kanske fråga hur hen hittade just dig, kan göra att den värsta nervositeten lägger sig.

TYDLIGA RAMAR.
Att vara coach innebär att det är du som håller i ramarna för samtalet. Klienten ska förstå hur träffarna är upplagda och hur mycket tid ni har. Det är du som coach som leder samtalet men det krävs en kommunikation och egen nyfikenhet för att det ska kunna leda framåt. Tillsammans kommer ni att samtala och prova olika tekniker men tanken är att det är klienten som sen gör det fortsatta arbetet hemma. Du har också ansvaret för att ni inte hamnar för långt ifrån ämnet och att ha koll på tiden. Utgångsläget för samtalet blir alltid utifrån var din klient står här och nu.

TYSTNADSPLIKT
Viktigt är också att berätta att du har tystnadsplikt, det vill säga att allt som sägs eller upplevs i rummet stannar där. Mer om detta kan du läsa i avsnittet om etik i Steg 1. 

EGNA ERFARENHETER
För att vara en bra coach behöver du också ha funderat över var du själv du står i ämnet. Egna upplevelser och erfarenheter blir till en bra grund för förståelsen av klienten. Viktigt att tänka på är att aldrig bli för privat. Du kan vara medkännande, inkännande och förstående. Du kan ha delat liknande upplevelser men samtalet handlar om klienten. Ta aldrig av klientens tid för att berätta ”din” historia, men säg gärna ”Jag känner igen…” eller ”Jag har haft liknande erfarenheter” om du har det. Det gör bara att du som coach upplevs som mänsklig och att man ser att du också har levt och utvecklats i ditt liv.

»Det första mötet och intrycket lägger grunden för det kommande samarbetet.«

   ATT LÄRA AV TIDIGARE MÖTEN

Troligtvis har du någon gång i ditt liv varit på ett möte eller samtalat med någon där du varit “klienten”. Kanske har du upplevt att coachen eller terapeuten har mött dig på ett fantastiskt sätt där du har känt dig sedd och trygg. Förmodligen har du också någon gång upplevt det motsatta.

Jag tänker att alla möten vi har haft i våra liv hittills, har något att lära oss om hur vi själva vill bli bemötta då vi tagit oss modet att öppna upp för en annan människa. Detta är en av grundpelarna i att vara Andlig Coach känner jag, att bemöta en annan människa på det sättet man själv skulle ha velat eller vill bli bemött på den resa som kallas livet.

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen