Sju generationers perspektiv x 1000

»Vår integritet är vad som kan rädda vår planet.«

Ytterligare en aspekt av vår inre resa är att i takt med att vi förstår vår egen sårbarhet, tenderar vi att även se jordens utsatthet. Det som har skett med kvinnor över en period av 5 000 år har även drabbat henne, Gaia. Med en intensifiering under de senaste tvåhundra åren, där vi i vår strävan att leva så effektivt som möjligt och att generera största möjliga ekonomiska vinst, har vi utnyttjat och skadat henne djupt.

När vi dessutom hämtar hem vår egen makt och säger nej till dem eller det som utnyttjat oss, inser vi att vi med omedelbar verkan behöver göra detsamma å hennes vägnar. Vår integritet är vad som kan rädda vår planet. Vi håller på att omöjliggöra ett liv för människor här och det vore väldigt sorgligt om vi framöver inte skulle kunna njuta av den oerhörda gåva ett liv på jorden är. Liv med skönhetsupplevelser och sensationer som lyfter själen till oanade höjder.

Det är verkligen en sann ynnest att få leva på en planet med skogar, ängar, sjöar, berg och hav. Som har en växlighet och ett djurrike som kan få den mest fantasirika att häpna. Med bördiga jordar som utan problem skulle kunna försörja oss alla. Det är en ynnest och en inbjudan som vi har missbrukat å det grövsta. Vi har skändat, förgiftat och utarmat vår värd. Allt för vår egen kortsiktiga vinnings skull.

Vi har fortfarande möjlighet att vända förloppet, men det hastar. Snart varken vill eller kan hon ha oss här. Att vi som människor inte längre kan återfödas till denna ljuvliga plats är en verklighet som kan komma att bli sann, och att vi hamnar på en lika fantastisk planet, utan att vi har lärt oss vår läxa, är föga troligt. Eller vad tror du? Nästa planet vi attraherar lär ju matcha vårt sätt att vara – och generositet och respekt är inte vad som i dag identifierar oss i förhållande till vår planet.

Därför är det av största vikt att göra ett inre prioriteringsskifte. Vi behöver förändras och vi behöver förstå att det är något som ska ske så fort som möjligt.

VÅRT HELANDE HJÄLPER

Vårt individuella helande ska fortfarande ske mjukt och fint – för det är på så vis vi hittar respekten, kärleken och acceptansen till oss själva och det liv vi levt. Skuld, tvivel och skam hjälper inte Gaia, utan hon helas av vår personliga utveckling. Hon helas också av att vi förstår att hon är levande, att elden, vattnet, luften och jorden är levande. Att hon och de fyra elementen är vad som gör vårt liv här möjligt. Att allt det som vi kallar magiskt är verkligt.

Vi behöver förändra vårt förhållningssätt till jorden och förstå vikten av ett långsiktigt tänkande. Dels behöver vi inse att hon och de fyra elementen är levande och har samma energiursprung som vi, dels behöver vi bli medvetna om det akuta i situationen, vilket gör att nya tankar och beteenden smyger sig in i vår vardag. Därutöver behöver vi ändra vårt sätt att leva – var och en på det sätt som passar den bäst. Dra in på plast, sopsortera, cykla och gå mer, flyga mindre, åka mer tåg, gå över till en mer plantbaserad kost… och så vidare.

REFLEKTIONSFRÅGOR

1. Hur känns det för dig när du förstår, eller funderar på vilket ansvar vi på individnivå har inte bara för vårt personliga helande, utan för att rent praktiskt ändra vårt sätt att leva? Kan du ta dig förbi skuld och behovet av att ha det lika bekvämt som du haft det fram till nu, och landa i en förtjusning över din möjlighet att påverka och göra så litet avtryck som möjligt? Om inte – vad tar emot? Värdera inte utan undersök kärleksfullt hur du upplever det hela.

2. Om du tänker efter, vad har du redan ändrat för  miljöns skull? Det är säkert en hel del. Vad skulle du kunna göra mer?

3. Vad säger dina vänner och kollegor om att vi behöver fatta andra beslut? Inte minst hur vi äter. Är du ensam om dina insikter om att Gaia är ett levande väsen som behöver vår hjälp, eller kan du diskutera detta fritt?

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen