En uppgradering av det feminina

»Det som nu sker är att kvinnorna går före genom att vara sökare, hela sina sår, hämta hem sin makt och komma i balans – de går före genom att vara de magiska varelser de är.«

Den största förändringen som kommer att ske, och som behöver ske, är en uppgradering av det feminina. Patriarkatets tid lämnar oss sakta men säkert och på den resan behöver mycket helande ske, och väldigt många insikter behöver falla på plats.

Det som har kännetecknat patriarkatet, som betyder att mannen är normen, är att det har lett till en djup obalans. En obalans som inte på något sätt enbart drabbat kvinnor utan har varit lika påtaglig för män.

När en man förtrycker kvinnor, fysiskt, verbalt eller strukturellt, förtrycker han egentligen sin egen feminina energi. Det är den energi som ger honom hans intuitiva förmåga, kontakten med och förståelsen för sina känslor, hans förmåga att kommunicera bortom det synliga, hans empati och hans förmåga att känna omsorg – om sig själv såväl som om andra.

Han förlorar med andra ord halva sin själsliga kapacitet när han förtrycker kvinnor. Omedvetet förstås, men det är dock vad som sker. Balansen mellan det feminina och det maskulina är oerhört viktig i allt som rör livet, så även inom en man. Det innebär att när män kommer i kontakt med och hedrar sin egen feminina energi, avtar obalansen. Det finns givetvis också kvinnor som utövar patriarkalt förtryck, och detsamma gäller för dem.

Kvinnor är förstås de som till det yttre lider mest av den obalans som patriarkatet konstruerat. Förtryck, sexuella övergrepp och våldtäkter som krigföring, omyndighetsförklarande och förlöjligande är bara delar av effekterna. De mer subtila, som mindre värde på arbetsmarknaden och i diskussioner och mindre utrymme i det offentliga rummet, är andra.

Det gör naturligtvis att även kvinnor förlorar en del av sin själsliga kapacitet. Precis som de män som inte passar in i den norm som målas upp av hur en man ska vara. Bilden av vad det är att vara människa är helt enkelt haltande och så länge vi inte förstår vad som behöver förändras, haltar den på.

Uttrycket så ovan, så nedan kan lika bra formuleras så inom, så utom. Det betyder i det här sammanhanget att den förändring som vi vill ska ske i det yttre först behöver ske i det inre. Den inre balansen skapar en yttre balans.

MÄNNEN LIKA DRABBADE

Det är inte bara kvinnor som är drabbade av patriarkatets värderingar och syn på ett livs värde. Enorma mängder män har fallit offer i den strukturen genom krig, drogberoende, kriminalitet och självmord. Oerhörda förluster, som givetvis drabbat både män, kvinnor och barn hårt. Krig tvingar män att döda, och hur påverkar det synen på vad ett liv är värt och vem som bestämmer över det? Även män är maktlösa i ett patriarkat.

Det som nu sker är att kvinnorna går före genom att vara sökare, hela sina sår, hämta hem sin makt och komma i balans – de går före genom att vara de magiska varelser de är. Mycket av detta sker i det tysta och många män – och kvinnor – förstår inte kraften i det. Dock möjliggör detta arbete en manlig revolution.

Bara tanken på vad som kommer att ske när allt fler män vägrar spela det gamla spelet är svindlande. Vad händer med vår värld när de kräver att få leva som hela människor och agera efter empati och villkorslös kärlek med en djupt rotad respekt för allt levande, inklusive dem själva? Vad händer när de vågar följa kvinnorna?

Det som sker när männen börjar vända sig inåt för att lära känna sin feminina energi är att även deras maskulina energi kommer i balans. När det sedan är dags att agera, ser de ingen skillnad på kvinnor och män längre. De är inte längre rädda för kvinnor utan ser bara likheterna – de ser bara människor. De är inte längre rädda för det magiska, för den feminina energin. De är inte längre rädda för sig själva.

Balansen är då återställd och besluten vi fattar baseras på helt andra normer än i dag. Behovet av makt har ersatts med en djup önskan om att bevara de värden som verkligen spelar roll. Miljön, ett långsiktigt tänkande, respekt för allt levande och ett expanderat medvetande som gör att vi kan ta vår plats i en mer galaktisk helhet än vad vi gör i dag. En plats som bär budskapet om en jord, ett folk, och att kärleken är den energi vi fokuserar på.

REFLEKTIONSFRÅGOR

1. Hur tänker du kring att män som förtrycker kvinnor också förtrycker sig själva?

2. Tror du att det är svårt för män att följa kvinnor?

3. Om du är man som läser detta, hur kan du gå före och visa vägen för dina bröder?

4. Hur ser du på hur kvinnornas inre resa bidrar till ett jämställt samhälle, där män och kvinnor med tiden kommer att gå bredvid varandra? 

5. Ta en stund till att känna in en värld i balans. Hur ser den ut? Hur lever vi, hur mår vi?

6. Vad betyder det gudomliga feminina för dig? Är det något som är viktigt att lyfta fram  i förhållande till den patriarkala bild av gudomligheten som vi haft en längre tid?

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen