Traumans påverkan

»Vi människor är överlevare och för att klara av att fortsätta leva är det vanligt att vi förtränger traumatiserande händelser.«

Många barn utsätts för traumatiserande upplevelser. Det kan vara inom familjen i form av incest, misshandel eller psykologiska övergrepp. Det kan också vara utanför den närmsta familjen i form av krig, sexuella övergrepp, våldtäkter, misshandel, kränkningar och mobbning. Detta sker dagligen och för alltför många barn är det verklighet.

Vi människor är överlevare och för att klara av att fortsätta leva är det vanligt att vi förtränger traumatiserande händelser. Vi behöver skapa en världsbild som är greppbar och som går att förstå. Därför omformulerar vi minnen, vi trycker undan dem eller så minns vi men lägger skulden på oss själva. Vi försöker förklara och normalisera vuxenvärldens svek.

För att klara oss hittar vi olika former av överlevnadsstrategier. Självskadebeteende, kriminalitet, drogberoende och andra destruktiva uttrycksformer är oftast reaktioner på traumatiserande upplevelser i barndomen. Det är inte så svårt att förstå. Men även duktiga flickan, entreprenören och elitidrottaren kan ge uttryck för en djupt liggande önskan att bete sig på ett sätt som gör att de accepteras, får lov att vara med och därmed kan få känna sig trygga.

Trauman skadar hela systemet, alla chakran påverkas. Nedan kan du se hur effekten påverkar i princip varje del av livet.

ROTCHAKRAT

Rotchakrat – När de som är satta att ta hand om och skydda sviker skapas en djupt existentiell känsla av oro som kan vara förknippad med skräck, förtvivlan och utanförskap. Många tappar kontakten med sin egen kropp och därmed med den medvetna närvaro som behövs för att kunna fungera fullt ut här på jorden. Samhörighet har ersatts med utanförskap.

SAKRALCHAKRAT

Sakralchakrat – Misshandel och övergrepp skapar förvirring inom ett barn. Många gånger projicerar den vuxne skulden på barnet, vilket gör att barnets instinkter sätts ur spel. Det kan vara svårt att veta vilka beteenden som är önskvärda, vilket leder till svårigheter att förstå sig själv och behov av kontroll, av både sig själv och andra. Livskraften har ersatts med kontroll.

SOLARPLEXUS

Solarplexus – Att ha blivit utsatt för trauman skadar självvärdet. Djupa övertygelser som hävdar att man inte är värd eller förtjänar något annat än det man i barndomen utsattes för styr livet. Skam över den egna existensen skapar en djupgående självkritik och gör det svårt att stå tryggt i sig själv i samvaro med andra. Andras bedömning – verklig eller ej – definierar vem man är och vilka ens möjligheter är. Självkänsla har ersatts med självförakt.

HJÄRTCHAKRAT

Hjärtchakrat – När vuxenvärlden sviker skapar det starka känslor som hat, bitterhet och sorg. Känslor som kan riktas såväl utåt som inåt. Den största skadan är bristen på självkärlek och en upplevd oförmåga att öppna hjärtat och ta emot kärlek ens när den erbjuds. Villkorslös kärlek ersätts med motstånd.

 

HALSCHAKRAT

Halschakrat – Att stå i sin egen sanning är svårt för den som tidigare straffats för att bara existera. Att tro att den egna personens sanning är något värd, alternativt att det är säkert att uttrycka den, är nästan orimligt. Att släppa kontrollen och lita på livet blir ett oöverstigligt hinder. Tillit har ersatts med rädsla.

 

PANNCHAKRAT

Pannchakrat – Vi värjer oss från att återuppleva minnen och känslor och därför anstränger vi oss för att hålla dem borta. Det gör att vi begränsar vår klarsyn. Vi drar oss för att utvecklas för att inte riskera att behöva se något som vi inte vill se. Därmed begränsar vi vår medialitet och förmåga att se magin i livet. Klarsyn har ersatts med självbedrägeri.

KRONCHAKRAT

Kronchakrat – Trauman påverkar vår förmåga att lita till att det finns något annat än den smärta vi upplever. Paradoxalt nog kan det både skapa en ilska på en högre kraft och befästa idén om att den värld vi upplever, oavsett hur smärtsam, är den enda verklighet som finns. Det gör det svårt att öppna sig för sin egen gudomlighet och se bortom den upplevda verkligheten. Tvivlet styr livet. Gemenskap har ersatts med ensamhet.

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen