Holistisk syn på kroppen

»Oavsett hur många duktiga hjälpare man har är det vår egen utmaning såväl som möjlighet att få ta de beslut som känns rätt.«

Många länder har i dag en betydligt mer holistisk syn på människan än vad exempelvis vi i Sverige har. Det paradigmskifte som är på väg att ske kommer i allra högsta grad att påverka vår syn på vården och hur vi helar oss själva. Glappen kommer att bli mindre och intresset för olika infallsvinklar kommer att öka. I dag kallas allt annat än skolmedicin för alternativmedicin, vilket är intressant för vi är holistiska varelser och ingångarna till helandet är många – så varför inte använda dem alla?

Man hänvisar oftast till att effekterna av alternativmedicin i olika former inte är vetenskapligt bevisade, och det är sant då den självläkande kroppen är fullständigt individuell i sin process och den är svår att mäta. Oftast kan man enbart utgå från klientens egen upplevelse. Allt eftersom kommer det dock vetenskapliga studier som tar sig an områden som sedan länge varit vedertagna inom olika så kallade alternativa metoder.

Vad som däremot inte belyses lika mycket vad gäller vetenskaplig forskning är biverkningar av medicineringar och behandlingar som rekommenderas av den traditionella vården. En diskussion som vi antagligen bara sett början på och som troligen kommer att öppna upp för andra ingångar till helandet – och som framför allt kommer att förändra synen på hur en människa helas.

DET EGNA ANSVARET – PÅ GOTT OCH ONT

Som det är i dag ligger ansvaret till stor del på patienten och det är lätt att bli osäker, gå vilse och kritisera sig själv för att inte kunna reda ut vad som behöver göras. Därför är det så oerhört viktigt att komma ihåg att det att helas är att vara magisk. Det är en resa, det är en livsstil, det är en process och det ska behandlas därefter. Processen är vår egen och den får lov att ta tid.

Oavsett hur många duktiga hjälpare man har är det vår egen utmaning såväl som möjlighet att få ta de beslut som känns rätt. En behandlingskarta kan underlätta den processen. Den kan ge överblick, och reda lite klarhet i vilka möjligheterna är och vad som känns viktigast just nu. I nästa inlägg kan du läsa mer om hur en behandlingskarta fungerar.

REFLEKTIONSFRÅGOR

1. Om du fick bestämma, vilka alternativa terapier skulle ingå i en den traditionella sjuvårdens repertoar?

2. Har du några andra tankar om hur den traditionella vården skulle kunna utvecklas till att bli mer holistisk, eller rättare sagt få en djupare förståelse för vad ett holistiskt helande innebär? Som det är idag finns det ju flera olika ingångar inom sjukvården, men de är oftast tydligt avgränsade från varandra. Den ena tar inte hänsyn till den andra och få av dem kopplar samman kroppen med känslolivet. Dela gärna dina funderingar i vår FB-grupp.

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen