Grundutbildning Coach

»Det coachande samtalet är en samtalsmetod som hjälper dina klienter att utvecklas, komma till insikt och våga ta nya steg

Jag (Sanne) har arbetat som coach under många år och med flera olika inriktningar. Jag bara älskar mötet mellan människor och det coachande samtalet som modell. För mig är det underbart att få följa en människa och se den ta sina första steg till att sedan lyckas och utvecklas framåt. Jag kan känna mig både stolt, lycklig och tårögd över att få dela den stunden med klienten. Det känns verkligen som ett förtroende och det fyller mig med en sådan tacksamhet över att få arbeta med det jag gör.

Det coachande samtalet är en samtalsmetod som hjälper dina klienter att utvecklas, komma till insikt och våga ta nya steg. Att coacha istället för att ge råd gör att klienten uppmuntras till, att utan prestation, själv engagera sig i sin utveckling och därmed ta ett större egenansvar. Man sätter också upp rimliga mål utifrån vad klienten själv vill uppnå.

Coachning hjälper din klient att hitta sin inre styrka, glädje och motivation. Klienten får nya perspektiv och får prova/hitta nya lösningar. I coachingen utgår man alltid från här och nu och blickar framåt.

I coachningen ingår också stärkande feedback från dig till klienten.

HUR GÅR ETT COACHANDE SAMTAL TILL?

I all samtalsmetodik pratar man om öppna och slutna frågor. Slutna frågor innehåller färdiga svarsalternativ som ja eller nej. Till exempel ” Så du är intresserad av att lära dig mer om andlighet?

Öppna frågor ger mer information och klienten får själv fundera och reflektera över det den berättar. Ett exempel på en öppen fråga kan vara ”Hur kommer det sig att du vill lära dig mer om andlighet?” Att ställa följdfrågor är ett utmärkt sätt att få mer information som till exempel ”Berätta mer” eller ”Hur känns det när vi pratar om detta?”

I Andlig Coachning använder vi oss främst av öppna frågor. Det ger klienten ett större utrymme att känna efter och att bli mer personlig. Det blir också ett djup i samtalet och det byggs upp en förtrolighet och tillit mellan klienten och coachen. Tänk på att aldrig döma eller värdera det som klienten säger. Vi är alla människor och vi lär oss hela tiden.

När man möter en annan människa som valt att öppna upp sig är det otroligt viktigt att vara närvarande och lyssna aktivt. Ofta är detta den enda stunden på dagen som hen får fullt fokus och får prata om sig själv. Se om du kan läsa in saker i kroppsspråket eller i tonen på rösten. Lyssna efter både det som sägs och inte sägs. Där kan viktig information finnas. Ett exempel på en öppen fråga där skulle kunna vara ”Jag ser att du blir berörd när vi pratar om detta, vad händer inom dig nu?

Tänk också på ditt eget kroppsspråk. Sitt rakt men avslappnat. Håll händerna i knät utan att ”plocka med fingrarna” som kan ge ett nervöst intryck. Ha gärna fötterna i golvet, det visar på en stadighet och trygghet. Nicka för att visa att du förstår. Behåll lugnet oavsett vad din klient berättar. Håll ögonkontakt. Var genuint intresserad av vad hen vill säga. Ha tålamod.

Att rekommendera vidare visar på självkännedom och kompetens.  Att ha dessa samtal är ett enormt förtroende och ibland kan det kan hända att en klient delar något som du känner att du ej kan hantera. Om det händer, be att få hänvisa vidare till någon som arbetar professionellt med den typen av frågor. Ha gärna en lista förberedd på personer/instanser som du kan rekommendera.

Det kan också vara fint för dig att ha en egen kollega som samtalspartner, dels för att bolla erfarenheter och dels om du skulle behöva prata av dig om det hänt något speciellt. Tänk då på att alltid skydda din klients identitet då den aldrig får röjas.

ETIK & FÖRHÅLLNINGSSÄTT

»Använd ditt sunda förnuft och tänk själv hur du skulle vilja bli bemött och behandlad.«

TYSTNADSPLIKT

Att få möta andra människor – ibland i kris, sårbara och hjälpsökande är en stor ynnest och ett stort förtroendeuppdrag. Här gäller det att använda sitt sunda förnuft och tänka själv hur du skulle velat bli bemött och bli behandlad. 

När du har coachande samtal lyder du under tystnadsplikten.  Att ha tystnadsplikt innebär att vad som än kommer upp under ett samtal är skyddat och att du inte får föra det vidare. Din klient ska kunna känna sig helt trygg med att det som sägs i rummet stannar där.

Ibland kan man behöva bolla med en kollega eller sin egen handledare/coach, då ska detta ske helt anonymt och gärna i samförstånd med din klient.

GDPR

Ibland kan det hända att du som coach vill föra några anteckningar, särskilt om du vet att din klient kommer att komma tillbaka flera gånger. Då är det jätteviktigt att de förvaras på ett sätt och på ett ställe dit ingen annan har tillgång. Ett bra sätt att skydda klientens integritet är också att bara skriva det absolut nödvändiga, klientens förnamn eller bara initialer.

GDPR lagen är en lag som reglerar behandlingen av personuppgifter. Det kan vara bra att känna till mer om den. Läs mer ingående här:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Personligen skriver jag bara klientens förnamn och stödord för att komma ihåg vad vi tagit upp, vilka övningar vi gjort och eventuella meditationer eller länkar som jag har skickat. Dessa anteckningar förvarar jag i ett låst kartotek i mitt behandlingsrum.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Då detta inte är en tillräckligt omfattande utbildning (krävs oftast över 200 timmars studier och tillhörande praktik) så krävs ingen speciell ansvarsförsäkring för denna typ av verksamhet. Om du däremot har annan grundläggande utbildning inom alternativmedicin och ej är försäkrad ännu rekommenderar jag att du läser på kring detta.

Men detta är såklart frivilligt och var och en gör som den känner känns rätt.

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen