Nyckelord

I alfabetisk ordning hittar du här all begrepp och ord som jag tagit upp i utbildningen.

Här min vän, har jag samlat de flesta av de begrepp och nyckelord som jag tagit upp i utbildningen. Jag tänker att det kan vara bra som en uppfräschning, som en ordlista, men också som en “shoppinglista” av de ingredienser du vill använda i ditt skapande av ditt företag. Sidan är förstås väääldigt lång, men jag har satt allt i alfabetisk ordning. Jag hoppas du kan få nytta av den!

svan

FRÅN A TILL F

AD – Art Director. Formgivare som bestämmer hur något ska se ut. 

Administration – Hur du sköter ditt företags rutiner, pappersarbete, bokföring.

Almanacka – Specifikt här, att ha en kärleksfull relation med din planering. 

Andlighet – Att undersöka vad som finns bortom sådant vi tar för givet. Att vara villig att utvecklas och förändras. 

Arbetsbeskrivning – Vad din arbetsvecka ska innehålla. Här, mer än kärnverksamheten. 

Attraktionskraft – Hur du drar till dig kunder och samarbetspartners som är perfekta för dig. 

Attraktionslagen – En universiell lag som säger att det vi fokuserar på upplever vi mer av. 

Balans – Här att hitta en bra balans mellan aktivitet och vila. Kreativitet och strategi Mellan hjärna och hjärta. 

Bilder – Här vikten av att ha bra bilder som representerar ditt förtag och dig. 

Bluffsyndrom – När vi inte tror att vi är så bra som vår framgång visar.

Bokföring – Här att uppskatta stunden du sitter med dina räkenskaper.

Broschyrer – Presentation av ditt företag i pappersform. Stärker ditt varumärke när du navänder din grafiska profil.

Buffer – En tjänst att schemalägga inlägg till sociala media. https://buffer.com/

Cirkeln – En metod att hålla reda på när egot försöker styra, och istället låta hjärtat få visa vägen.

Copywriter – En yrkesroll som skriver texter inom reklam.

De fyra relationerna – En övning där du ser om du behöver ändra din strategi, och fokusera på något annat ett tag. 

Densitet – Hur kompakta våra kroppar är. Det vill säga, hur mycket ljus/information som vi kan omfatta, uppfatta och ta emot.

Detaljbilder – Foton på din verksamhet som med sin energi visar vad du arbetar med, även om de inte visar det i sin helhet.

Dimensioner – Hur vi ser på livet ur ett större perspektiv. Ju högre dimension desto större förståelse att allt är ett. Femte dimensionen gör att vi agerar för allt levandes framtid. Jordens befolkning har länge varit i tredje dimensionen, men i takt med att man öppnat sig för att det finns mer (fjärde dimensionen) har fler och fler börjat agera efter principer som hör hemma i en femte dimension. Allt helande vi gör, leder till mer empati och integritet, något som är specifikt för femte dimensionens förhållningssätt till livet. 

Drömkunden – Din perfekta kund, som förstås speglar dig själv. Hur är du som kund?

Drömmar – Här drömmarna om hur ditt företag ska utvecklas. Hur du ska leva och må.

E-postlista – Samla dina kunder så att du själv kan välja om du vill nå dem. 

Egot – Den del av dig som skyr förändring, som vill att allt ska vara så säkert och skyddat som möjligt. Som sätter krokben för dina drömmar i sina försök att skydda dig. 

Eteriska oljor – Att exempelvis använda i aromabrännare eller diffuser för att låta deras helande/lugnande/uppiggande sprida sig i rummet. Köp med fördel ekologiska oljor. Sanne har en hel kurs om detta, som du har 10% rabatt på (se sista inlägget) https://segersoleil.se/dofternas-magi-info/

Femte våningen – I förklaringsmodellen HUSET är den den plats inom oss där vi kommer i kontakt med det formlösa. Sker oftast i meditation eller drömmar, men också genom stilla närvaro i hjärtat. 

Fjärde våningen – I samma model, den våning som symboliserar en fjärde densitet – där vi väljer att leva annorlunda. Mer kärleksfullt, intuitivt, med integritet och empati. Där vi har lättare till närvaro, lycka, stillhet, glädje, lekfullhet och kreativitet. Där våra drömmar huserar. 

Flyers – Ett mindre pappersark med väsentlig reklam för din verksamhet. Oftast i A6 eller möjligtvis A5.

Formgivare – Här, den yrkesgrupp som skapar balans och skönhet till dina produkter, broschyrer, hemsidor… När färg, form och placering är i balans stärker det din verksamhet.

Fotograf – Här, rekommendationen att anlita en proffsfotograf.

Framgång – Här, att lyckas med alla delar av ditt liv. Inte bara med din kärnverksamhet. 

FramgångsDNA – Hur tidigare generationers erfarenheter och övertygelser påverkar dig. Oftast omedvetet.

Framgångsklubben – Ett grupp som tillsammans med dig vill uppmuntra och dela varandras respektive utveckling. Som utifrån samma synsätt på utveckling kan vägleda dig, och som exempelvis kan påminna dig om när du hamnar utanför cirkeln…

Frekvens – Vilken nivå en viss energi vibrera på. Fjärde densiteten vibrerar på en högre frekvens än den tredje. 

Fyr – Var en fyr för andra. Visa tydligt vem du är – för de vill hitta dig!

För det högsta bästa… – En idé om att vi inte alltid vet vad som är bäst. När du lägger till att du vill att något ska ske för det högsta bästa, samtidigt som du utrycker dina önskemål – är du öppen för härliga överraskningar. 

Företagsprofil – Hur du presenterar ditt företag. Logotype, typsnitt, färg och form.

Förtvivlan – En stark känsla som kan drabba en företagare när något går fel. Oftast har känslan sina rötter i barndomen. Om du följer känslan bakåt och helar där, blir dagens situation betydligt lättare att hantera.  

svan

FRÅN G TILL M

Gaia – Moder Jord, den planet vi lever på.

Give-Aways – Små gåvor som du ger gratis till dina kunder. De har din logo på, och kanske ett budskap. Ska stämma med din grafiska profil.

Grafisk profil – Samma som företags profil. Hur du presenterar ditt företag rent visuellt. Färg, form, logotype, typ av bilder…

Gräv där du står – Här begrepp att det du behöver alltid finns precis där du är. Använd din nuvarande situation till att skapa en känsla av att du är vid dina drömmars mål.

Helande – Att du släpper taget om något som fastnat inom dig, som en obearbetat känsla, energimässig stagnation, eller ett sätt att tänka. Helande finns alltid tillgängligt och din nyfikenhet, närvaro och att be om hjälp rakt ut i luften – hjälper alltid. 

Hemsida – Ditt digitala skyltfönster, där du presenterar dig och dina tjänster/varor. 

Hjärnan – Ett fantastiskt verktyg till att tänka ut logiska lösningar och till att minnas, men uruselt i att avgöra vad som pågår, hur saker kan utvecklas. Hjärnan är mer begränsad än hjärtat och dina intuitiva känslor. 

Hjärtat – Här den del av dig där du kommer åt en djupare visdom, där din empati finns, där vägeldningen hörs tydligast. En utmärkt kompass på väg mot dina drömmar – och till att staka ut dem från första början. Hjärtat vet vad som är bäst för dig. 

Ilska – Egentligen en härlig och ren kraft som markerar gränser. Nedtryckt ilska ställer dock till mycket, och kan pysa ut i from av irritation – vilket också kan dra till sig problem och att saker inte flyter på. 

Inre arbete – Det arbete du gör när du försöker förstå dig själv. När du följer dina känslor tillbaka i tiden, när du hittar dina styrkor, balanserar din kropp. När du försöker förstå bortom de vanliga resonemangen. Du är inne i cirkeln när du arbetar med dig själv. 

Inre barn – Oförlösta känslomässiga minnen från barndomen. Minne och känslor som forfarande påverkar dig trots att du är vuxen. Inre barn ska alltid tas med enorma mängder kärlek, och budskapet att hen är fullständigt okej – och helt fantastisk. 

Inre konflikt – När två olika sidor inom dig drar åt olika håll. Genom att identifiera dem kan du lättare välja den väg som gagnar dig mest. Oftast behöver du hela den ena sidan av konflikten, och stärka den andra. 

Insikter – Härliga AHA-upplevelser där du plötsligt förstår hur vissa saker hänger ihop, hir det påverkat varandra.

Inspiration – Denna ljuvliga energi som så gärna smyger sig in i ditt system när du tillåter dig att vara spontan, när du vända blicken mot något annat än det du för tillfället fokuserar på. Inspiration kommer med såväl nya ideér, insikter som med ny energi. 

Inspired Stock Shop – En bildbyrå där du kan köpa bilder till din verksamhet. Kostar inte mycket, du betalar per månad och har fri tillgång till bilderna. https://inspiredstockshop.com/

Intention – Den riktning du tar ut i livet, i stunden, under dagen… Det du vill ska ske. Ju tydligare du är desto snabbare respons får du. 

Intuition – En känsla som bär visdom från en djup plats inom dig. Där du bara vet. Följ den alltid!

Irritation – Nedtryckt ilska som pyser ut. Kanske ilska på att saker inte är som du önskar dem vara. Bra tillfälle att undersöka vad du kan spegla dig i för att skapa en förändring. 

Istock – En annan bildbyrå med mängder med bilder. Lite billigare än Inspired Stock Shop. https://www.istockphoto.com/se

Jantelagen – En idé om att det är farligt för gruppen om någon sticker ut. Sitter i mångas FramgångsDNA och gör att vi håller oss tillbaka. 

Kontaktnät – Du kanske känner fler människor än vad du tror. Undersök vilka som finns, vem andra rekommenderar och så vidare. Var inte rädd för att be om hjälp.

Korrektur – En noggrann läsning av dina texter. 

Kreativitet – Skapande, både rent praktiskt, men också genom att med allt som denna kurs innehåller – skapa den verklighet du vill ha. kreativitet har ett naturligt flöde och trivs bäst när du är i balans. 

Kringelikrokar – Ett favoritord i den här kursen. Livet tar både dig och dina drömmar på en resa som kan vara allt annat än rak. Varenda kurva är dock nödvändig, så omfamna dem och förstå att inget till är ett slöseri av din tid. 

Kristaller – En gåva från Gaia. Olika stenar har olika vibration. Välj intuitivt ede du dras till. Läs på om du vill om vad andra säger om dess betydelse. Sanne har en hel kurs i detta som du har 10% rabatt på (se sista inlägget). https://segersoleil.se/kristaller-som-livsstil-info/

Kroppsterapier – För att nå stillhet och närvaro är det alltid bra att anlita olika kroppsterapeuter. De kan hjälpa dig att ta dig förbi egot och tankarna, och komma till en djupare plats inom dig – där drömmar och intuition visar vägen.

Kundrelationer – Hur du är mot dina kunder avgör om relationen ska bli långvarig – eller kortvarig. Ditt beteende, utöver din tjänst, påverkar alltså din försäljning. 

Känslor – Här dina vägledare, som talar om  vad som pågår inom dig – aktuella just nu såväl som vilka känslor som kan finnas obearbetade. Känslorna vidarebefordrar också intuitionen när den vill skicka meddelanden till dig. 

Lee Seger Healingkort  – En kortlek med 77 olika kort, som förklaras i en medföljande bok. Perfekt att använda när du vill ha vägledning om hur du bäst tar dig framår, och kring vad som döljer sig under ytan. Mycket kärleksfulla kort. https://leeseger.com/lee-seger-healingkort/

Less is more – Här I fröhållande till formgivning av hemsida med mera. Krångla inte till det.

LinkedIn – Social plattform som jag inte uttalat mig om då jag just nu inte använder den. Men syfte var från början att skapa ett större kontaktnät. 

Lita på processen – Ibland tar det tid för att det behöver ta tid. Har du satt något i rullning så rörö det sig framåt även om det inte alltid verkar så. 

Loopia – Det webbhotell som jag använder till mina hemsidor. Finns flera andra, men jag tycker den är enkel att arbeta med. https://www.loopia.se/

Långsiktighet – Samtidigt som du fokuserar på nuet och vad du kan påverka i stunden, behöver du samtidigt tillåta dig att tänka väldigt långsiktigt. När det är gjort springer du dock inte efter din strategi, utan fokuserar på nuet.

Magnet – Du är alltid en magnet för det du energimässigt skickar ut. Var därför mån om att tänka tankar som är positiva om dig själv och din verksamhet. 

Mailchimp – En tjänst för nyhetsbrev, som jag använder. Finns fler såklart, men jag tycker den är enkel att arbeta med. https://mailchimp.com/

Manifestering – Vad du tror är möjligt – eller inte möjligt  – är vad du manifesterar i ditt liv. 

Mardrömskunden – Den vi inte vill ha… Var uppmärksam på om du blir bemött på ett tråkigt sätt, eller själv bemöter någon. 

Marknadsföring – Hur du för ut budskapet om dig och ditt företag. 

Marknadsföringsplan – Den strategi du skapar för att nå ut. Resultatet blir bättre om du tar ett samlat grepp, och kom ihåg… du tröttnar långt före dina kunder på ditt reklammaterial. 

Marknadskommunikation – Hur du kommunicerar ditt värde ditt erbjudande, din identitet. helt enkelt hur du kommunicerar med din målgrupp. Med eller till…?

Medvetna känslor – Känslor som du känner när något händer. Du vet till exempel att du blir ledsen, men du kan egentligen vara arg – du är bara inte i kontakt med ilskan och det är då enklare och mer tryggt att bli ledsen. 

Moder Jord – Gaia, vår planet. Vi säger Moder eftersom vi lånar våra kroppar från henne. När vi lämnar denna vackra plats, återgå dem till henne. 

Mood Board – En “tavla” eller en skiss där du skriver, ritar, klistra upp sådant som du vill ska presentera ditt företag. perfekt inför möte med fotograf eller formgivare.

Motion – För att få med våra fysiska kroppar in i den frekvens där våra drömmar bor, behöver vi bygga våra muskler och hjälpa lungorna att andas. 

Motstånd – Kan vara vägledning till att något inte ska genomföras, eller att du är färdig med något. Det kan också vara en signal att du behöver titta närmare på varför du känner ett motstånd. Mycket av sådant som vi känner motstånd till, är det mycket att vinna på att mjukt och kärleksfullt komma över. 

Målgrupp – den eller de grupper av människor som du vänder dig till. Ju tydligare du ser din målgrupp, desto enklare är det att göra bra reklam.

Möjligheternas kammare – En meditation där du skapar sådant du vill ska ske. 

svan

FRÅN N TILL S

Nedtryckta känslor – Känslor som du inte har tillit dig att känna, kanske är du inte ens medveten om att du inte har bearbetat dem. 

Nyhetsbrev – Ett sätt att hålla kontakt med dina kunder. Blanda erbjudanden, med sådant som kan inspirera och vecka intresse. 

Näring – För att orka driva företag, följa med i dess svängar och själv utvecklas, behöver kroppen näring. Var observant på om du slarvat med vitaminer, mineraler, vätska, protein, fiber eller bra fett – om du känner att du tappar kraft. Oftare än vad man tror kan det som känns tungt i företaget åtgärdas via kosten. 

Närvaro – Här att ha fokus på det som sker just nu. Allt från din andning, till vad som behöver beaktas det närmaste dygnet.

“Old School” – Marknadsföringsmaterial som inte är digitala. Vistikort, flyers, Roll-up…

Om bara…– Ett resonemang som tar dig bort från nuet, och även längre bort från dina drömmar. Acceptans och tacksamhet är nyckeln, och att använda det du har, 

Omedvetna känslor – Känslor/minnen som du inte är medveten om att du forfarande bär på.

Omedvetna tankar – Tankar som du inte är medveten om hur starka de är, och hur pass mycket de infiltrera dina visioner. 

Oro – Här en känsla som är påverkad av egot funderingar kring framtiden. Sitt med känslan inne i cirkeln, och lämna det du oroar dig för utanför. På så sätt landar du i nuet, och kan med andningens hjälp avgöra vad som är aktuellt att känna just nu

Paradigm – Ett sätt att tänka och förhålla sig till verkligheten. Ett skifte innebär att man lämnar invanda och kulturellt accepterade övertygelser och värderingar. 

Passion – Här vad som får di själ att sjunga, livskraften att flöda – och där du utan att tveka ger dig it på ett äventyr som du inte vet resultatet på. 

Passiv inkomst – En inkomst som du inte behöver arbeta för, jobbet är så att säga redan gjort. Exempelvis  royalty.

Personlig utveckling – Här den resa som du gör när du tillåter dig att spegla dig i ditt företag, för att förstå mer om dig själv. 

Pingpongmatch – Tankarna som i paradoxen flyger fram och tillbaka inom dig. 

Pinterest – En platform för inspirerande bilder, här som tips att göra din mood board på. https://www.pinterest.se/

Polariteter – Här när du har två resonemang som du pendlar mellan där ingen av dem egentligen erbjuder en lösning. 

Porträttbilder – Fotografier på dig

Prissättning – Hur du väljer att ta betalt för din vara eller tjänst. 

Rekommendationer – Kunder som vill vara ditt företags ambassadörer och alltid tala gott om dig. 

Roll-up – En skylt i tyg med valfritt budskap, som du lätt rullar ihop och kan ta med på mässor eller liknande. 

Rädsla -En stark känsla som kan hindra dig från att göra det du vill. Omfamna den med kärlek, följ den bakåt i tiden och hela det som behövs. Se sedan din sårbarhet förvandlas till styrka när du ändå gör det som skrämmer dig. Lär dig också att skilja på instinkt och rädsla. 

Samariten – En som helst vill arbeta gratis för att hjälpa andra.

Samhörighet – Den härliga känslan av att vara trygg och veta att du ingår i ett sammanhang som är större än vad som än just nu utspelar sig. 

Service – Att vara till service för världen. Att erbjuda dina gåvor och din verksamhet är att vara till service. Som du ska ha betalt för. Det är likväl din service tull världen. 

Självinsikt – Aha! När du förstår något om dig själv som nästan får dig att skratta (eller slå handen för pannan) Att ha självinsikt är att veta hur man fungerar. 

Självvärde – Att veta att du är där det absolut bästa. På alla plan, och på alla nivåer är du värd det bästa. 

Skam – Starkt existensiell känsla av att inte duga. Skam kommer aldrig initialt inifrån, utan är något som någon annan/annat har fått dig att tro på och som du gjort till din egen sanning. Mirakel händer när du tillåter dig att sluta skämmas för den du är. Du är perfekt, och ska vara exakt som du är!

Skifte – Paradigmskifte, vi går från ett sätt att tänka och förhålla oss till verkligheten, till ett annat. 

Skratt – Åh vad vi behöver skratta. Flera gånger om dagen!!!

Skuld – En känsla av att ha gjort något fel som kan återspegla sig i ditt företag genom att du inte riktigt tror att du är värdig exempelvis framgång. Så är förstås inte fallet. 

Skyddsmekanism – Ett instinkt sätt för dig att skydda dig mot obehagliga känslor och upplevelser. Grundades oftast i barndomen. Starkt kopplat till ditt ego. 

Sociala media – Facebook, Instagram, Tik-tok… ja du vet 

Sorg – Aktiv sorg, det vill säga om du upplever den nu ska får ta sin tid. Bara du vet hur lång tid du behöver. Gammal sorg behöver mötas och helas. Gamla tårar behöver få gråtas. 

Speglingar – Hur din omvärld på ett eller annat sätt speglar ditt inre. Du kan alltid hitta ledtrådar till din egen utveckling genom att titta närmare på det som triggar dig – eller gör dig förtjust. 

Spontanitet – Här, hur viktigt det är att varje dag överaska sig själv. 

Statistik – Här att det är smart att ha lite koll på hur de investeringar i tex annonser faller ut, genom att exempelvis se hur många som kommer in på hemsidan under perioden kampanjen går, och hur många som tar verklig del av ditt erbjudande.

Stimulans – Här, att hjärnan behöver stimuleras med andra tankar än de som har med din kärnverksamhet att göra. 

Strategi – Att tänka långsiktigt med exempelvis din marknadsföring och sedan hålla sig till den strategin – om inte magkänslan säger något annat förstås. 

Stress – Motsatsen till att älska sitt företag. Ett resultat av att vara utanför cirkeln, att vara för långt fram i framtiden (kanske så mycket som en timme). Andas, och var enbart här och nu. En sak i taget, och gräv där du står. Återkoppla till dina drömmar och påminn dig om varför du gör det du gör. 

Styrelsemedlemmar – Här, att dina drömmar ska vara med och styra din arbetsbeskrivning. Stäm av mot dem. lek med dem, lita på dem.

Stämningsbilder – Här, bilder för din marknadsföring som mer visar en känsla du vill förmedla vad gäller ditt företags värderingar och verksamhet.

Syfte – Varför du är här på jorden – att utvecklas och göra denna vackra planet till en plats för allt levande.

Sysslolöshet – Ah denna så viktiga ingrediens till ett framgångsrikt företagande. Titta på skon som vippar på din fot, stirra ut genom fönstret… Helst ett par gånger om dagen. 

Sömn – Det är svårt att följa sina intentioner om inte kroppen får tillräckligt med sömn. Prioritera därför ditt sänggående på ett sätt som passar dig. 

svan

FRÅN T TILL Ö

Tacksamhet – Ett trollspö i livet. Så fort du ser vad du har, istället för vad du saknar händer det massor både inom och utom dig!

Tacktal – Här, glöm inte att fira dig själv!

Terapeutisk Healing – Den healingmetod som jag utvecklat och även utbildar andra i. Ett oerhört kärleksfullt sätt att lösa upp tunga känslor och svåra minnen, för att istället stärka och balansera det som tar dig in i framtiden. Sessionerna är alltid 90 minuter och sker över telefon (vissa terapeuter har även sessioner på plats) Det kostar mellan 1500 -2200 kronor.  Har du företag är det en form av företagsutveckling. 

Tik Tok – En plattform som jag inte vet något om😂

Tredje våningen – Här, en modell som visar på den energi som håller oss kvar i det gamla. Där egot bor, rädslor och tvivel härskar. En tredje densitet och med en tredje dimensions förhållningssätt. 

Tvivel – Motsatsen till tillit. Att arbeta med sitt tvivel är en kärlekshandling.Sakta men säkert blir tilliten till livet, till dig själv och till den förändring vi alla är mitt uppe i mer verklig, än rösten som säger att det inte går…

Twitter – En annan plattform som jag inte heller är med på. För den som älskar korta snärtiga kommentarer, och att dela med sig av sina åsikter. 

Tålamod – Mmm en så viktig aspekt när vi vill låta våra drömmar visa oss vägen. Ibland kan det dock vara tvärtom, att du behöver ta tag i något som du VET är bra för dig, eller ditt företag, och bara göra det. Att du väntat tillräckligt länge. 

Utanförskap – En hemsk känslan att inte få höra till. Den är aldrig sann, för du ÄR en del av världen oavsett hur du är eller mår. En önskad och älskad del! Känslan av utanförskap håller oss tillbaka. 

Vakna med Kärlek – En webbutbildning av mig som hjälper dig att stanna i cirklen, från orgon till kväll. Du har 50% rabatt ett år från köpet av Älska ditt företag.

Var en solros – Här, en inre bild av att sträcka sig upp mot solen, som symboliserar tron på en ny tid och en härlig förändring som du vill åstadkomma. 

Varmärkesidentitet – Hur människor uppfattar ditt företag. 

Varumärke – Din logotype, din grafiska profil, och de värderingar och känslor du fyller ditt företags kommunikation med.

Verksamhetsstrategi – Din plan för att både du och ditt företag ska blomstra.

Vila – Alla företagare behöver mycket av den varan. Behöver inte betyda ligga på soffan, utan bara vara i ett tillstånd av vila. 

Visitkort – En liten lapp med dina kontakt uppgifter, Kan idag även vara digital. 

Vägledning – Råd om hur du ska ta dig vidare. Kan komma från ditt inre, där hjärtat visar vägen, via dina drömmar, från livet som öppnar och stänger dörrar, från kloka vänner eller professionella…

Välgörenhet – Här, idén om att dina kunder inte har råd att betala de priser du behöver ta. Den motsatta idén är dels att du attraherar de som kan, och dels att alla har möjlighet att skapa det överflöd de behöver.  

Välmående – Förmågan att känna sig tillfreds med sin livssituation, oavsett hur den ser ut. 

Värderingar – Två aspekter. Dels en negativ då du värdera det som sker som bra eller dåligt – det behöver vi aldrig göra. Det bara är. Dels den etiska grund som du och ditt företag vilar på. 

Webbdesigner – Någon som bygger din hemsida, och som i vissa fall också kan formge den.

Webbhotell – En tjänst som du köper för att din hemsida ska kunna ligga på en stor server. 

WordPress – Det program som mina hemsidor är byggda i.

Ångest – En obehaglig känsla som behöver bemötas med kärlek och helande. Oftast har det inte med det som sker just nu att göra, utan det är någon annan djupare känsla, minne eller övertygelse som triggas. 

Överflöd – Lösenordet för kursen, och förstås den underbara energi som livet alltid vill erbjuda oss. 

Övergivenhet – En hemsk känsla av att inte vara värd och att inte få höra till, som visar sig i en strak känsla av utanförskap. Övergivenhet ska alltid bemötas med massor av helande och villkorslös kärlek. 

Övertygelser – Starka idéer och tankeloopar som påstår saker om världen, livet och dig själv – som inte speglar verkligheten. Utan övertygelser är det lättare att följa med i flödet. 

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen